Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2014 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014, của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Trong tháng 10/2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử đã phát động đợt thi đua nước rút từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2014 với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Vụ, đơn vị, tập trung cao
 
 

 
Hỏi đáp-Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
 
Chủ trương - Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
Đại hội đại biểu DTTS
Skip portlet Portlet Menu
Nghiên cứu - Trao đổi
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
chương trình dự án
Skip portlet Portlet Menu