Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Thực hiện Quyết định số 263a/QĐ-UBDT, ngày 07/08/2014, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn từ cos 0.0 trở lên Dự án Xây dựng Trụ sở UBDT. Chiều 04/03/2015, tại Hà Nội, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng UBDT đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu XL-TB: Xây dựng, hoàn thiện và cung cấp thiết bị từ cos 0.0 trở lên.
 
 
 
Tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Hỏi đáp-Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
 
Chủ trương - Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
Ý kiến từ cơ sở
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
chương trình dự án
Skip portlet Portlet Menu