Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu - 12-12-1953

07:56 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 20046 |   In bài viết | 
Thân ái gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu,
Đã hơn 80 năm nay, đồng bào tỉnh nhà bị thực dân Pháp và Việt gian phản động áp bức, bóc lột, lừa bịp; chưa hề được hưởng hạnh phúc, độc lập, tự do như đồng bào các nơi khác. Tôi và Chính phủ luôn luôn thương xót đồng bào.
Ngày nay đồng bào đã được bộ đội Chính phủ giải phóng khỏi ách thực dân và phản động; tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời hỏi thăm đồng bào và cán bộ.
Sau đây tôi có mấy lời dặn đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng:
1- Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau.
2- Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự.
3- Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no.
4- Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng.
Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
Chúc đồng bào và cán bộ mạnh khoẻ và cố gắng.
Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 12 tháng 12 năm 1953
HỒ CHÍ MINH

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.7, tr. 190)