Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
110/UBDT-TT 15/02/2019 V/v mua báo Sức khỏe và Đời sống cấp không thu tiền cho một số đối tượng
112/UBDT-ĐPIII 15/02/2019 V/v cử Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2019 (gửi Chủ ịch UBND TP. Cần Thơ)
113/UBDT-ĐPIII 15/02/2019 V/v mời cán bộ tham gia Ban Tổ chức Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2019 (gửi Bộ Công an)
111/UBDT-ĐPIII 15/02/2019 V/v cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2019 (gửi 08 tỉnh)
114/UBDT-ĐPIII 15/02/2019 V/v mời cán bộ tham gia Ban Tổ chức Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2019 (gửi Quân khu 9, Bộ Quốc phòng)

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: