Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
803/UBDT-KHTC 07/07/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020
795/TTR-UBDT 06/07/2020 Tờ trình V/v đề nghị sủa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn
796/BC-UBDT 06/07/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020
788/UBDT-PC 03/07/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
789/BC-UBDT 03/07/2020 BÁO CÁO Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: