Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
563/QĐ-UBDT 19/09/2018 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tạo đàm "Thống nhất tên gọi của một số dân tộc thiểu số trong chương trình sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới"
1087/UBDT-KHTC 18/09/2018 V/v báo cáo Quý III năm 2018 công tác thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP.
1092/UBDT-TTR 18/09/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
1093/UBDT-KHTC 18/09/2018 v/v góp ý dự thảo Quyết định của TTCP phê duyệt Đề án Tăng cường kết nối hàng không với thị trường nguồn khách du lịch
1096/UBDT-ĐPI 18/09/2018 V/v chuyển đổi nội dung hỗ trợ thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cờ Lao tỉnh Hà Giang

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: