Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
404/BC-UBDT 03/04/2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
401/BC-UBDT 01/04/2020 Báo cáo V/v thực hiện Nghị quyết số 133/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2,3,4,5,7,8 Quốc hội khóa XIV
396/UBDT-ĐPI 01/04/2020 V/v phê duyệt Chương trình " Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030
397/UBDT-KHTC 01/04/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
398/UBDT-KHTC 01/04/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: