Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/GM-UBDT 24/04/2018 Họp tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản năm 2018
44/TB-UBDT 23/04/2018 Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các bộ, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc
45/TB-UBDT 23/04/2018 Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại buổi làm việc với Vụ Chính sách Dân tộc
41/TB-UBDT 20/04/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 16 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 năm 2018
42/TB-UBDT 20/04/2018 Về việc tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện từ năm 2019

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: