Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
570/QĐ-UBDT 16/08/2019 Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
928/UBDT-DTTS 16/08/2019 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
571/QĐ-UBDT 16/08/2019 Quyết định Về việc Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 32 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
922/UBDT-TH 15/08/2019 V/v Triển khai Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT
64/TB-UBDT 15/08/2019 Thông báo Về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: