Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 17 năm 2024

04:09 PM 22/04/2024 |   Lượt xem: 3175 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 16 cho thấy, trong tuần vừa qua, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024, nhất là những nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 16.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham dự các cuộc họp của Quốc hội; chủ trì các cuộc họp nội bộ tại UBDT; đi công tác địa phương tham dự các sự kiện quan trọng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo, xử lý 238 văn bản đến, ký ban hành 57 văn bản, ban hành 04 thông báo, công văn và đôn đốc, nhắc việc đối với các vụ, đơn vị.

Về phía các vụ, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao như: Tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ các chuyến công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tại tỉnh Bình Định, Điện Biên và các cuộc họp Ban biên soạn, tổ biên tập các đề án của UBDT... Tham mưu ban hành quyết định bãi bỏ các quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành; Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác năm 2023 và thống nhất Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT; các công văn đề cử thành viên tham gia các hội đồng, các tổ Biên tập, biên soạn các đề án vùng đồng bào DTTS do UBDT chủ trì...

Báo cáo cũng nêu rõ kết quả, tiến độ triển khai những nhiệm được giao cho các vụ, đơn vị, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phối hợp triển khai, tăng cường hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã thảo luận, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến các nhiệm vụ như: Việc triển khai Quyết định 752/QĐ-TTg về lĩnh vực báo chí, xuất bản; dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; tiến độ hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các Trường chuyên biệt; tình hình triển khai các nội dung liên quan đến chương trình phối hợp giữa UBDT với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc triển khai thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành công tác dân tộc; hoạt động của công tác thanh tra tại Ban Dân tộc các tỉnh; hiệu quả trong các nội dung làm việc, phối hợp với các đối tác quốc tế; hiệu quả trong xây dựng, triển khai các chính sách dân tộc…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ tại các kết luận của Lãnh đạo Ủy ban, đặc biệt là các nhiệm vụ quá hạn cần tập trung xử lý đảm bảo chất lượng.

Trong tuần 17/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tập trung chỉ đạo triển khai các đề án trình Chính phủ; tiến hành lấy ý kiến đối với các giải pháp đổi mới mô hình hoạt động các trường chuyên biệt; Văn phòng Ủy ban tổng hợp, báo cáo lịch của các vụ, đơn vị đăng ký đi công tác địa phương; đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng, tập trung tháo gỡ những vướng mắc; các vụ, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra.

Xuân Thường