Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

01:00 PM 08/10/2022 |   Lượt xem: 6195 |   In bài viết | 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3526617 - 3522508.

Email: thanhhoangdbdhnt@gmail.com

Trang tin điện tử: https://dbdhnhatrang.edu.vn/  

 
 
  Hoàng Trọng Ngô
Phó Hiệu trưởng phụ trách
 
     
 
 
  Nguyễn Ngọc Văn
Phó Hiệu trưởng
 

 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM HIỆU      
Hoàng Trọng Ngô Phó Hiệu trưởng phụ trách   0936332777 hoangngodbdhnt@gmail.com
Nguyễn Ngọc Văn Phó Hiệu trưởng   0914225379 ngocvandbdhnt@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH      
Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng   0903585478 thuhuongdbdhnt@gmail.com
PHÒNG GIÁO VỤ      
Nguyễn Phú Nhuận Phó Trưởng phòng   0901528282 npnhuan.dbdhnt@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH      
Nguyễn Thị Thương Thương Trưởng phòng   0389908079 thuongthuongdbdhnt@gmail.com
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH      
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng   0972011052 hai.cths.dbdhnt@gmail.com
PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ      
Nguyễn Thanh Hoàng Phó Trưởng phòng   0989834734 thanhhoangdbdhnt@gmail.com