Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh

12:00 PM 08/10/2022 |   Lượt xem: 7933 |   In bài viết | 

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38358136

Email: dubihcm@hcmpreu.edu.vn

Trang tin điện tử: https://hcmpreu.edu.vn/ 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM HIỆU      
Lê Hữu Thức Hiệu trưởng   0908432397 lhthuc@hcmpreu.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Thư Phó Hiệu trưởng   0908497634 ntmthu@hcmpreu.edu.vn
Trần Trung Thiện Phó Hiệu trưởng   0903763564 ttthien@hcmpreu.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ      
Nguyễn Tuấn Lộc Phó Trưởng phòng phụ trách   0964576858 ntloc@hcmpreu.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO      
Nguyễn Thị Thủy Trưởng phòng   0902599389 ntthuy@hcmpreu.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN      
Nguyễn Thị Thanh Hải Trưởng phòng   0978292293 ntthai@hcmpreu.edu.vn
PHÒNG TÀI VỤ      
Huỳnh Thị Thanh Thủy Trưởng phòng   0918949467 httthuy@hcmpreu.edu.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ      
Nguyễn Thế Trường Trưởng phòng   0969366388 nttruong@hcmpreu.edu.vn
Bùi Thanh Xuân Phó Trưởng phòng   0369509699 btxuan@hcmpreu.edu.vn