Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

11:00 AM 08/10/2022 |   Lượt xem: 7984 |   In bài viết | 

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Điện thoại: (0208) 3846272

Email: truongptvcvietbac@cema.gov.vn ptvungcaovietbac@moet.edu.vn

Trang tin điện tử: http://vungcaovietbac.edu.vn/

 
 
  Lục Thúy Hằng
Hiệu trưởng
 
     
 
Bùi Thị Thu Thuỷ
Phó Hiệu trưởng
  Trần Thị Thanh Huệ
Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM HIỆU      
Lục Thúy Hằng Hiệu trưởng   0942726886 lucthuyhangvcvbtn@gmail.com
Bùi Thị Thu Thuỷ Phó Hiệu trưởng   0984883775 buithithuthuytn@gmail.com
Trần Thị Thanh Huệ Phó Hiệu trưởng   0978262666 tranthanhhuevcvb@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH      
Lưu Thị Thu Hoài Trưởng phòng   0982277109 luuthithuhoai.vcvb@moet.edu.vn
Lê Phương Vượng Phó Trưởng phòng   0915531532 levuong6@gmail.com
PHÒNG ĐÀO TẠO      
Hoàng Thị Kiên  Trưởng phòng   0949135689 hoangkienvcvb@gmail.com
Đoàn Minh Đức Phó Trưởng phòng   0975642818 doanminhduc.vcvb@gmail.com
Phạm Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng   0972055086 phamhuyen.vcvb@gmail.com
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN - AN NINH      
Cao Thị Thu Hà Trưởng phòng   0965425333 caothuha81@gmail.com
Phạm Quốc Quân Phó Trưởng phòng   0913686636 phamquanvcvbtn@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - ĐỜI SỐNG      
Lương Văn Điện Trưởng phòng   0919286562 luongvandien@gmail.com
Phạm Thị Hương Phó Trưởng phòng   0913386592 phamhuong1670@gmail.com
PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG      
Đỗ Trọng Hùng Trưởng phòng   0913887996 dtntvcvietbac@moet.edu.vn
Ngô Tuấn Vinh Phó Trưởng phòng   0988777827 ngotuanvinh.vcvb@moet.edu.vn