Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2026 - 2030

03:13 PM 26/06/2023 |   Lượt xem: 6525 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh: Nhận diện được những khó khăn, vướng mắc, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý với đầy đủ căn cứ về pháp lý và thực tiễn sẽ góp phần triển khai thành công Chương trình MTQG 1719

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719; Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT - Tổ phó Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo tóm tắt 03 năm triển khai Chương trình MTQG 1719 cho thấy: Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; sự nỗ lực, quyết tâm cao và tính chủ động, phối hợp của cơ quan chủ trì Chương trình với các bộ, ngành, thành viên Tổ công tác, đến nay, cấp Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về Chương trình MTQG 1719.

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 trình bầy Báo cáo tóm tắt 03 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Mặc dù Chương trình MTQG 1719 mới được đưa vào tổ chức thực tiễn tại địa phương từ nừa cuối năm 2022, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và tính chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn, Chương trình đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của các địa phương. Các nguồn lực, chính sách của Chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh (kết nối đường giao thông, công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất, công trình tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, sinh hoạt văn hóa…) tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN; Hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần giải quyết việc làm ổn định cho một lực lượng lao động rất lớn trên địa bàn; Thông qua đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Cùng với việc thực hiện các chính sách dân tộc và các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo có những chuyển biến tích cực.

Một số chỉ tiêu ước đạt đến 31/12/2023 hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch được giao như: Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS của 19 tỉnh khu vực phía Bắc bình quân đạt 3,61% (đạt so với mức trên 3% của mục tiêu kế hoạch giao), trong đó, một số địa phương đã vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao như: Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang…; Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; Tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiêu học, THCS, THPT đến trường; Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự hỗ trợ của nhân viên y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi. Việc hoàn thành sớm một số chỉ tiêu như trên sẽ vừa là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo cho người dân, đồng thời giúp địa phương dành nguồn lực cho các mục tiêu khác khó khăn hơn, đòi hỏi mức độ tập trung và thời gian thực hiện dài hơn.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, đây là một Chương trình mới, quy mô lớn, với nhiều nội dung dự án thành phần, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động sâu rộng trong thực tiễn nên quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu do nhiều nội dung mới; văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, đồng bộ; bộ máy quản lý, triển khai chương trình ở cơ sở chưa có kinh nghiệm, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Cùng với đó, việc phân bổ vốn, lồng ghép các nguồn vốn tại địa phương và triển khai các nội dung, nhiệm vụ có những khó khăn, hạn chế nhất định, gây ảnh hưởng đến công tác lập, xây dựng kế hoạch như: việc xác định địa bàn, đối tượng thực hiện cụ thể; công tác nắm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá tình hình triển khai thực hiện; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành…

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, UBDT phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều bài học kinh nghiệm đã được các đại biểu chia sẻ như: công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền, vận động; đổi mới, linh hoạt về phương pháp lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng DTTS; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là phát huy tối đa sự tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội, của người dân địa phương; công tác tích hợp nội dung, lồng ghép nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh… trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn tiếp theo. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức trách nhiệm của các đại biểu trong việc đánh giá kết quả và định hướng triển khai Chương trình MTQG 1719 giai đoạn tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Ngoài các nội dung đánh giá chung về công tác hoàn thiện thể chế; chỉ đạo điều hành; kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực hiện, công tác phối hợp, lồng ghép… cần có đánh giá kết quả tổng hợp của từng dự án, tổng hợp kiến nghị của từng địa phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thường trực triển khai Chương trình MTQG 1719 phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án. Đề nghị cơ quan công tác dân tộc các địa phương, Phòng Dân tộc các huyện tổng hợp chính xác, đầy đủ, chung thực; từ thực tiễn, đề xuất các kiến nghị đối với các bộ, ngành trong phạm vi thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản pháp quy. Ngoài ra, đối với một số văn bản vừa được sửa đổi, bổ sung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong rằng các địa phương khân trương nghiên cứu, tiếp thu, đưa vào triển khai; nếu vẫn phát hiện khó khăn, vướng mắc, gửi ngay để các bộ, ngành và UBDT tổng hợp, tiếp thu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 thống nhất thêm các nội dung cần báo cáo để thông tin thêm đến các tỉnh, thành phố, góp phần xây dựng báo cáo tổng hợp về triển khai Chương trình MTQG đầy đủ, chất lượng.

Một lần nữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm, tạo điều kiện chu đáo để Hội thảo tổ chức thành công. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần chuyển tải những nội dung quan trọng của Hội thảo đến đội ngũ các cán bộ làm công tác dân tộc, đến người dân vùng đồng bào DTTS.