Phát huy vai trò của thanh niên trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719

06:27 AM 25/06/2023 |   Lượt xem: 7983 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi tập huấn

Chương trình MTQG 1719 là một quyết sách mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Quốc hội, Chính phủ đã quyết định đầu tư một chương trình dành riêng cho vùng đồng bào DTTS với nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chương trình có quy mô lớn, với nhiều dự án phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện (10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung thành phần).

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 là giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu của Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 mà Quốc hội đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14.

Ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được nghe ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 chia sẻ về ý nghĩa, mục tiêu, các nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Theo ông Hà Việt Quân, Chương trình MTGG 1719 hướng tới mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước...

Các Đoàn viên thanh niên tham gia Hội nghị tập huấn

Để việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 một cách hiệu quả nhất, theo ông Hà Việt Quân, cần tăng cường sự phối hợp, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, giao trách nhiệm cho từng bộ phận, đơn vị và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong đó có vai trò của thanh niên.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Với vai trò chủ động, tiên phong, ông Hà Việt Quân khẳng định, đoàn viên thanh niên là lực lượng có vị trí quan trọng trong công tác triển khai Chương trình MTQG 1719, đặc biệt là trong các chương trình đồng hành cùng thanh niên DTTS khởi nghiệp; tiên phong trong chuyển đổi số, nắm bắt xu thế, phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, đi đầu, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719.

Đoàn thanh niên các đơn vị tặng quà lưu niệm cho Thị đoàn Sa Pa

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, ông Hà Việt Quân cũng trao đổi, giải đáp các ý kiến của thanh niên về những nội dung cụ thể liên quan đến Chương trình MTQG 1719.

Ông Hà Việt Quân, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 và đại diện Đoàn Thanh niên 8 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Qua Hội nghị tập huấn, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã nâng cao hiểu biết và trách nhiệm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, từ đó có những tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng, đất nước nói chung.

(baodantoc.vn)