Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr dự Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 gắn với 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

02:39 PM 11/04/2024 |   Lượt xem: 3336 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện, chia sẻ cùng đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện, chia sẻ cùng đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh

Trong 3 năm (2021 - 2023), tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 118.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình MTQG. Hết năm 2023, tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), về đích trước 2 năm; toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn 1,4 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương theo tiêu chí thu nhập...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr ghi nhận và chúc mừng những thành tích và kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 06 gắn với 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; đánh giá cao các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể được tỉnh đã thực hiện Nghị quyết 06 gắn với các chương trình MTQG từ nay đến hết nhiệm kỳ.

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện và xác định giải pháp cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU gắn với với hoàn tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình MTQG. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm ưu tiên, bố trí nguồn lực cho giai đoạn 2024 - 2025; tiếp tục quan tâm nhân rộng các điển hình tiêu biểu; kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm sự tiếp nối liên tục, hiệu quả...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU.

(baodantoc.vn)