Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:27 AM 25/12/2020 |   Lượt xem: 13241 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã thành công tốt đẹp, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Việc tổ chức Đại hội vừa là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc kể từ Đại hội lần thứ I, qua đó tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, đồng thời vừa góp phần nâng cao một bước về nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Các mặt công tác như tham mưu, đề xuất và chuẩn bị tổ chức đã được triển khai thực hiện hết sức khẩn trương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban giúp việc, các bộ, ban, ngành và địa phương. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đã thực sự chủ động, chặt chẽ, có nhiều sáng tạo, linh hoạt; với nhiều điểm mới, phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế.

Đại hội đã huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền thông tin về Đại hội đã được các cơ quan thông tấn, báo chí truyền tải đầy đủ. Đại hội đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đưa tin và truyền hình, phát thanh tất cả các hoạt động diễn ra.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các công tác hậu cần, an ninh, y tế được quan tâm đặc biệt, đảm bảo sức khỏe an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại phiên họp, đại diện các Tiểu ban đã báo cáo đánh giá, rà soát và trình bày một số kiến nghị về các nội dung được phân công để chuẩn bị cho công tác tổng kết toàn bộ các công tác của Đại hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị Báo cáo cần được viết gọn hơn, đảm bảo các nội dung chính xác, cùng đánh giá các mặt hoạt động, để từ đó làm căn cứ rút ra các bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã cho ý kiến cụ thể về một số nội dung như: rà soát công tác trao quà tặng cho các đại biểu, kinh phí tổ chức Đại hội, công tác khen thưởng. Về nội dung cuốn Kỷ yếu Đại hội và các tài liệu lưu trữ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị rà soát kỹ nội dung, đảm bảo sự cập nhật; các ảnh tư liệu đảm bảo yếu tố chính trị, thứ tự sắp xếp ảnh và tông màu hợp lý, thông tin chú thích ảnh phải chính xác, rõ ràng, dễ đọc...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Dân tộc thiểu số xây dựng văn bản để UBDT báo cáo, xin ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức tổng kết Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Dự kiến thời gian tổng kết sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 05 - 10/01/2021.