Công văn v/v giới thiệu đại biểu có thành tích xuất sắc tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

11:00 AM 22/10/2020 |   Lượt xem: 7900 |   In bài viết | 

Công văn số 1425/UBDT-DTTS ngày 22/10/2020: xem tại đây