Danh mục Văn bản: Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

01:02 AM 26/11/2020 |   Lượt xem: 10657 |   In bài viết | 

 

TT Số / Ký hiệu Thời gian Trích yếu Tải về
  157/UBDT-DTTS 05/03/2018 Cử người tham gia Tổ soạn thảo xây dựng Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Tại đây
 

107/QĐ-UBDT

12/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II năm 2020" Tại đây
  369/UBDT-DTTS 17/04/2018 Xin ý kiến góp ý Đề án "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020" Tại đây
  1062/QĐ-TTg 22/08/2018 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

1012/UBDT-VP

31/08/2018 Tuyên truyền Đề án Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  24/TTR-UBDT 04/12/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020" Tại đây
  29/TTR-UBDT 20/12/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1894/QĐ-TTg 31/12/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

316/UBDT-TCCB

03/04/2019 Góp ý hướng dẫn khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 Tại đây
  02/HD-UBDT 16/04/2019 Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 Tại đây
  04/TTR-UBDT 30/12/2019 Tờ trình Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II và Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  85/UBDT-TT 22/01/2020 Góp ý dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu DTTS lần thứ II năm 2020 Tại đây
  128/TB-UBDT 12/02/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp với Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  202/TTR-UBDT 25/02/2020 Tờ trình về việc xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II Tại đây
  274/UBDT-TCCB 10/03/2020 Khen thưởng tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam năm 2020 Tại đây
  11/BCĐ-HCLT 23/03/2020 Lập kế hoạch và dự toán bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  535/UBDT-DTTS 06/05/2020 Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  536/UBDT-DTTS 07/05/2020 Gửi Bộ Quốc phòng, Công an về tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  650/UBDT-DTTS 04/06/2020 Nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 

651/UBDT-DTTS

04/06/2020 Phân bổ số lượng đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
    15/07/2020 Giấy mời Dự họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020: 854/GM-UBDT ; 855/GM-UBDT  
  923/TB-UBDT 29/07/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
 
  926/TB-UBDT 29/07/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc làm việc với một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1093/UBDT-DTTS 26/08/2020 Thay đổi nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1423/TB-UBDT 22/10/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  1425/UBDT-DTTS 22/10/2020 Giới thiệu đại biểu có thành tích xuất sắc tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  647/QĐ-UBDT 05/11/2020 Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị phụ trách các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Tại đây
  706/QĐ-UBDT 25/11/2020 Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị tham gia phục vụ Đoàn đại biểu đi dâng hương tại Đền thờ các Vua hùng, tỉnh Phú Thọ Tại đây
  718/QĐ-UBDT 27/11/2020 Quyết định Phân công phụ trách khách sạn phục vụ các Đoàn đại biểu về tham dự Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt nam lần thứ II năm 2020 Tại đây