Quyết định Phân công lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị phụ trách các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:00 AM 05/11/2020 |   Lượt xem: 7647 |   In bài viết | 

Quyết định số 647/QĐ-UBDT ngày 05/11/2020: xem tại đây