Thành phố Hà Nội

02:40 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20787 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Trụ sở: Số 12, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 33529138
Websitehttp://bandantoc.hanoi.gov.vn/

Email: dthanoi@cema.gov.vn ; vanthu_bdthn@hanoi.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
LÃNH ĐẠO BAN      
Nguyễn Nguyên Quân Trưởng ban    
Nguyễn Phúc Hải  Phó Trưởng Ban nguyenphuchai_bdthn@hanoi.gov.vn 0912047351
VĂN PHÒNG      
Nguyễn Trung Cường Chánh Văn phòng nguyentrungcuong_bdthn@hanoi.gov.vn 0967755118
Đào Tiến Ba Phó CVP daotienba_bdthn@hanoi.gov.vn 0963410629
Lê Thanh Thắng Phó CVP lethanhthang_bdthn@hanoi.gov.vn 0912172218
PHÒNG NGHIỆP VỤ      
Trịnh Xuân Tứ Trưởng phòng trinhxuantu_bdthn@hanoi.gov.vn 0904904551
Chu Văn Tĩnh Phó Trưởng phòng chuvantinh_bdthn@hanoi.gov.vn 0913597697
Nguyễn Thị Hải Đường Phó Trưởng phòng nguyenthihaiduong_bdthn@hanoi.gov.vn 0943731676
Nguyễn Thị Kim Nhung Phó Trưởng phòng nguyenthikimnhung_bdthn@hanoi.gov.vn 0934280179
THANH TRA      
Dương Văn Thi Chánh Thanh tra duongvanthi_bdthn@hanoi.gov.vn 0912055607

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn