Tỉnh Đắk Lắk

02:50 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19403 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Trụ sở: 34 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 3858197 / 3852427 - Fax: 3858197

Email: dtdaklak@cema.gov.vn ; dantoc@dantoc.daklak.gov.vn

Websitehttp://bandantoc.daklak.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
H Yâo Knul Trưởng ban   0913464975 hyao_knul@dantoc.daklak.gov.vn
Lê Ngọc Vinh Phó Trưởng ban   0973211119 vinhln@dantoc.daklak.gov.vn
Hà Huy Quang Phó Trưởng ban   0903514272 quanghh@dantoc.daklak.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Đinh Công Duy Chánh Văn phòng   0973220379 duydc@dantoc.daklak.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Lê Thị Nhật Thanh Trưởng phòng   0905797447 thanhltn@dantoc.daklak.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN      
Nguyễn Xuân Thành Phó Trưởng phòng   0917010179 thanhnx@dantoc.daklak.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn