Tỉnh Đắk Nông

02:54 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20815 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Trụ sở: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông

Điện thoại: (0261) 3544536

Websitehttp://bdt.daknong.gov.vn/

Email: dtdaknong@cema.gov.vn ; bdt@daknong.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Phan Đình Hiến Trưởng ban 3559255 0914788888 hienpd.bdt@daknong.gov.vn
K'Khét ATô Phó Trưởng ban 3559258 0886253545 kkhet.bdt@daknong.gov.vn
Quách Công Ban Phó Trưởng ban   0948707707 banqc.bdt@daknong.gov.vn
VĂN PHÒNG       vp.bdt@daknong.gov.vn
Phạm Ngọc Linh Chánh Văn phòng 3559257   linhpn.bdt@daknong.gov.vn
Nguyễn Văn Khuê Phó Chánh Văn phòng 3559259   khuenv.bdt@daknong.gov.vn
H Bình Văn thư 3544536   hbinh.bdt@daknong.gov.vn
THANH TRA   3703531    
Y Ái Buôn Yã Chánh Thanh tra 3703531 0886245969 yayab.bdt@daknong.gov.vn
Phùng Kim Quy Phó Chánh Thanh tra 3559256   quypk.bdt@daknong.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ   3546533    
Trần Viết Điệp Trưởng phòng 3546533   dieptv.bdt@daknong.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn