Tỉnh Đồng Nai

02:48 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20652 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Trụ sở: 4/22/10A, Khu phố 4, phường Quang Vinh , TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0613) 843836

Website: http://bdt.dongnai.gov.vn

Email: dtdongnai@cema.gov.vn ; bdt@dongnai.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Nguyễn Văn Khang Trưởng ban 02513 943516 0919078932 khangnv.bdt@dongnai.gov.vn
Thổ Út Phó Trưởng ban  0251 3842361  0975895711​ utt@dongnai.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Nguyễn Thị Cúc Phó Chánh Văn phòng   0972370388​   
PHÒNG NGHIỆP VỤ DÂN TỘC      
Nguyễn Thị Hiên Trưởng phòng   0918918524  
THANH TRA        
Hoàng Minh Liêm Phó Chánh Thanh tra   0902838440  

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn