Tỉnh Hà Giang

02:41 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19506 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Trụ sở: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 0219 3860905

Website: http://bdt.hagiang.gov.vn/

Email: bandantochg@hagiang.gov.vn ; dthagiang@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động  Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Triệu Trung Hiệp  Trưởng ban   0984755888 tthiep.bdt@hagiang.gov.vn
Đặng Đình Nhiêu Phó Trưởng ban 3506919   ddnhieu.bdt@hagiang.gov.vn
Dương Văn Thành Phó Trưởng ban   0983768999 dvthanh.bdt@hagiang.gov.vn
Hoàng Xuân Đẹp Phó Trưởng ban   0912606566 hxdep.bdt@hagiang.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Đinh Ngọc Hải Chánh Văn phòng   0912643058 dnhai.bdt@hagiang.gov.vn
Trịnh Thị Thúy Hằng Phó Chánh Văn phòng   0988307499 ttthang.bdt@hagiang.gov.vn
THANH TRA      
Trần Quốc Tuấn Phó Chánh Thanh tra   0979757085 tqtuan.bdt@hagiang.gov.vn
Vương Thị Dung Phó Chánh Thanh tra   0975293089 vtdung.bdt@hagiang.gov.vn
PHÒNG NVCTDT      
Ma Công Mạch Phó Trưởng phòng   0915153775 mcmach.bdt@hagiang.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn