Tỉnh Khánh Hòa

02:35 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 21545 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở: Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại (0258) 3813576

Websitehttp://bandantoc.khanhhoa.gov.vn/

Email: dtkhanhhoa@cema.gov.vn ; bdt@khanhhoa.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Võ Nam Thắng Trưởng ban 3561069 0909161262 vnthang@khanhhoa.gov.vn
Phạm Duy Khánh Phó Trưởng ban 3825113 0935830901 pdkhanh@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Trưởng ban 3563246 0914148232 nnson@khanhhoa.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Nguyễn Thị Nguyệt Phó Chánh Văn phòng, phụ trách 3561137 0908174828  
Trịnh Thị Thương Văn thư 3813576    
PHÒNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN      
Phùng Tấn Duy Trưởng phòng 3561139 0905384692 ptduy@khanhhoa.gov.vn
THANH TRA      
Nguyễn Văn Nhượng Trưởng phòng 3811451 0985976929 nvnhuong@khanhhoa.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật đến tháng 02/2023, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn