Tỉnh Lai Châu

02:14 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19850 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Trụ sở: Tầng 5 nhà C trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (+02133) 798469 - Fax: 790744

Email: dtlaichau@cema.gov.vn ; bandantoc-laichau@chinhphu.vn

Websitehttp://bdt.laichau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

3876958

0911 691199

Hoàng Bình Nhưỡng

Phó Trưởng ban 3876958

0983.989.333

 Lý Công Hậu Phó Trưởng ban  3878218 0946.644.681
Văn phòng   3876426  
Phòng Chính sách Dân tộc   3790743  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   3876610  
Phòng Thanh tra   3877688  

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)