Tỉnh Lâm Đồng

03:13 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19690 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Trụ sở: Số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3812114 - 0263 3825542 - Fax: 0263 3813235

Email: bdt@lamdong.gov.vn; dtlamdong@cema.gov.vn

Website: https://bandantoc.lamdong.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Võ Văn Hoàng Trưởng ban 3819.087   hoangvv@lamdong.gov.vn
Dơ Woang Ya Gương Phó Trưởng ban   0918.361880 guongdwy@lamdong.gov.vn
Nguyễn Đức Tài Phó Trưởng ban   0913181573 taind@lamdong.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Nguyễn Văn Thăng Phó chánh VP phụ trách   0898682463 thangvan@lamdong.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 14/04/2022, từ website Ban Dân tộc tỉnh; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)