Tỉnh Lạng Sơn

02:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19910 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Số 91 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3810932

Website: http://bandantoc.langson.gov.vn

Email: bdantoc@langson.gov.vn ; dtlangson@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Vi Minh Tú Trưởng ban 3889198    
Lâm Văn Viên Phó Trưởng ban 3810344    
Lý Văn Khi Phó Trưởng ban 3812609    
VĂN PHÒNG      
Đàm Danh Huỳnh Chánh Văn phòng 3814172    
Hứa Văn Duyên Phó Chánh Văn phòng 3810723    
PHÒNG NGHIỆP VỤ      
Lăng Văn Hiền Trưởng phòng 3811274    
Hoàng Thị Lệ Phó Trưởng phòng 3814820    
THANH TRA      
Bế Văn Sơn Phụ trách 3810948    

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn