Tỉnh Phú Thọ

02:06 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 21741 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Trụ sở: Số 17, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Điện thoại: (0210) 3847415

Websitehttp://bandantoc.phutho.gov.vn/

Email: dtphutho@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Ngọc Thanh Trưởng ban 3848507 0983420101  
Lê Tiến Quân Phó Trưởng ban 3858350 0912788945  
Đinh Phúc Hạnh Phó Trưởng ban 3858351 0912908627  
VĂN PHÒNG 3858353   vpbandantoc@gmail.com
PHÒNG CHÍNH SÁCH      
Hà Văn Thịnh Trưởng phòng 3868458 0988167046  
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH      
Hoàng Anh Nghĩa Trưởng phòng 3858352 0982410468  
THANH TRA      
Nguyễn Văn Cảnh Chánh Thanh tra 3779668 0913578122  

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn