Tỉnh Quảng Bình

02:03 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19345 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: 39 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới

Điện thoại: (0232) 3820712

Website: https://bdt.quangbinh.gov.vn

Email: dtquangbinh@cema.gov.vn ; bdt@quangbinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Võ Ngọc Thanh  Trưởng ban   0913981378 thanhvn.bdt@quangbinh.gov.vn
Phan Công Khánh  Phó Trưởng ban TT 3841976 0913594326 khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn
Trần Hữu Ninh Phó Trưởng ban 3820714 0912416333 inhth.bdt@quangbinh.gov.vn
Nguyễn Thị Lài Phó Trưởng ban 3858398 0942070096 laint.bdt@quangbinh.gov.vn
VĂN PHÒNG - THANH TRA 3820712    
Trần Quốc Hớn Chánh VP-TTr   0919716212 hontq.bdt@quangbinh.gov.vn
Nguyễn Lương Cương Phó CVP-TTr   0913652784 cuongnl.bdt@quangbinh.gov.vn
Đoàn T.Thanh Hương Phó CVP-TTr   0912747797 huongdtt.bdt@quangbinh.gov.vn
Trần Thị Ngọc Yến Văn thư 3822373 0974971788 yenttn.bdt@quangbinh.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ 3828299    
Nguyễn Minh Phương Trưởng phòng 3851048 0934974778 phuongnm.bdt@quangbinh.gov.vn
Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng phòng   0914078910 tiennm.bdt@quangbinh.gov.vn
Lê Thị Thúy Phương Phó Trưởng phòng   0983199333 phuongltt.bdt@quangbinh.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn