Tỉnh Quảng Nam

02:02 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19814 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 09 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại: (0235) 3852720

Website: http://bandantoc.quangnam.gov.vn

Email: bdt@quangnam.gov.vn ; dtquangnam@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
A Lăng Mai Trưởng ban 3814595 0901122433 maial@quangnam.gov.vn
Hà Ra Diêu Phó Trưởng ban   0982784977 dieuhr@quangnam.gov.vn
Đặng Tấn Giản Phó Trưởng ban 3813275 0334050007 dangtangianqnam@gmail.com
VĂN PHÒNG     vp.bdt@quangnam.gov.vn
  Chánh Văn phòng 3822678    
  Phó Chánh Văn phòng 3859732     
  Văn thư 3852720    
PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ TUYÊN TRUYỀN     pcsdt.bdt@quangnam.gov.vn
  Trưởng phòng 3813168    
  Phó Trưởng phòng 3811518    
THANH TRA     ptt.bdt@quangnam.gov.vn
  Chánh Thanh tra 3813273    

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn