Tỉnh Quảng Ninh

02:00 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19161 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở: Tầng 18, liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3839336

Website: http://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bandantoc

Email: dtquangninh@cema.gov.vn ; bdt@quangninh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Vũ Kiên Cường Trưởng ban 3839336 0904012118 vukiencuong@quangninh.gov.vn
Ân Thị Thìn Phó Trưởng ban 3834298 0355815009  anthithin@quangninh.gov.vn
Lý Văn Thành Phó Trưởng ban 3820535 0915225161 lyvanthanh@quangninh.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP      
Bùi Văn Triều Trưởng phòng 3634327 0982251688  buivantrieu@quangninh.gov.vn
Nguyễn Huy Thành Phó Trưởng phòng 3835635 0918550858 nguyenhuythanh@quangninh.gov.vn 
Vũ Thị Thanh Nhàn Phó Trưởng phòng 3835635 0914018699 vuthithanhnhan@quangninh.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Lê Thị Kim Trưởng phòng 3835635 0983800509 lethikim@quangninh.gov.vn
Trần Đức Quảng Phó Trưởng phòng 3634327 0984840287 tranducquang@quangninh.gov.vn
Triệu Đức Long Phó Trưởng phòng 3839690 0943008498 trieuduclong@quangninh.gov.vn
Phạm Thị Lợi Phó Trưởng phòng 3839595 0914612598 phamthiloi@quangninh.gov.vn
Vương Thị Thanh Ngát Phó Trưởng phòng 3839690 0912340098 vuongthithanhngat@quangninh.gov.vn
THANH TRA      
Nguyễn Văn Ngọc Chánh Thanh tra 3618370 0911891969 nguyenvanngoc@quangninh.gov.vn
Nguyễn Đức Lâm Phó Chánh Thanh tra 3618370 0913018937 nguyenduclam@quangninh.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban; đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn