Tỉnh Quảng Trị

01:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19304 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Trụ sở: 36 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: (0233) 3854079

Websitehttp://bdtquangtri.gov.vn

Email: bandt@quangtri.gov.vn , dtquangtri@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Hồ Thị Lệ Hà Trưởng ban   0941157888 hothileha@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Minh Phó Trưởng ban   0915312089 hothiminh@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Lê Thọ Sanh Chánh Văn phòng   0976688864 lethosanh@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Hà Văn thư   0935208777 lethithuha.bandt@quangtri.gov.vn
THANH TRA      
Lê Bá Thụy Chánh Thanh tra   0918127723 lebathuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP      
Nguyễn Thế Minh Đức Trường phòng   0905125559 nguyentheminhduc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thương Phó Trưởng phòng   0915003383 nguyenthithuong.bandt@quangtri.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH - TUYÊN TRUYỀN      
Lê Hữu Tiến Trường phòng   0914351995 lehuutien@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Nhân Phó Trưởng phòng   0914289810 dinhvannhan@quangtri.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn