Tỉnh Thái Nguyên

11:23 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19048 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 3651864

Website: http://bandantoc.thainguyen.gov.vn/

Email: dtthainguyen@cema.gov.vn ; bandantoc@thainguyen.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Lê Kim Phúc Phó Trưởng ban phụ trách 3651865 0913313151  
Hoàng Văn Chính Phó Trưởng ban 3651863 0913371965  
Hoàng Phong Phó Trưởng ban 3856066 0904372333  
VĂN PHÒNG      
Ma Đức Kiên Chánh Văn phòng   0913286007  
Nguyễn Văn Khương Phó Chánh Văn phòng   0988327403  
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Việt Bảo Trưởng phòng   0988327324  
Lê Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng   0988115875  
THANH TRA      
Lê Thái Vĩnh Chánh Thanh tra   0912664123  

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin gửi về: banbientap@cema.gov.vn