Tỉnh Thanh Hóa

11:29 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20937 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Trụ sở: Số 104 đường Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: (037) 3755726

Websitehttp://bdt.thanhhoa.gov.vn

Email: dtthanhhoa@cema.gov.vn ; Bdt@thanhhoa.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Mai Xuân Bình Trưởng ban   0939689868 binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
Cầm Bá Tường Phó Trưởng ban 3700347 0948833683 Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
Lê Văn Hùng Phó Trưởng ban   0912143457 hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
VĂN PHÒNG        
Phạm Ngọc Tân Chánh Văn phòng 3714185 0912917368 Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
Mai Danh Hải Phó Chánh Văn phòng 3852924 0912987576 Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
Mai Thị Quỳnh Văn thư 3755726 0944809638 Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
THANH TRA   3711.511    
Lê Văn Dũng Chánh Thanh tra   0915279363 Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
Quách Văn Thông Phó Chánh Thanh tra   0986930817 Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
PHÒNG CS&TT        
Cao Thị Hòa Trưởng phòng   0987983009 Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
PHÒNG KH&TH        
Lê Đăng Ninh Trưởng phòng   0943430636 Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
Phạm Trung Kiên Phó Trưởng phòng   0944598668 kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
         

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 23/12/2020; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về: banbientap@cema.gov.vn)