Tỉnh Trà Vinh

11:14 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20944 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Trụ sở: Số 10, đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (0294) 3851924

Websitehttps://bandantoc.travinh.gov.vn/

Email: bdt@travinh.gov.vn ; dttravinh@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Kiên Ninh Trưởng ban 3852478 0766913199 kninh@travinh.gov.vn
Hà Thanh Sơn Phó Trưởng ban 3852478 0989771197 htson.bdt@travinh.gov.vn
Thạch Mu NI Phó Trưởng ban     tmni@travinh.gov.vn
VĂN PHÒNG   3852478    
Kim Ngọc Sia Chánh Văn phòng     kimsiatravinh@gmail.com
Lâm Cảnh Tuân Phó Chánh Văn phòng     lctuan.bdt@travinh.gov.vn
Đường Thị Ngọc Phượng Văn thư     duongthingocphuong89@gmail.com
PHÒNG TT-PL   3852455    
Sơn Thị Thanh Lộc Trưởng phòng     sonttloc@gmail.com
Kim Đạt Phó Trưởng phòng     kdat@travinh.gov.vn
PHÒNG CSDT   3865196    
Trương Thành Công Trưởng phòng     ttcong.bdt@travinh.gov.vn
Thạch Ngọc Trí Phó Trưởng phòng     Thachngoctri@gmail.com


(Thông tin được cập nhật đến ngày 24/12/2020 từ website của Ban Dân tộc tỉnh; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)