Tỉnh Vĩnh Long

12:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 20349 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Trụ sở: 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, Thành phố Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3832943 - 3834001

Website: http://www.bdt.vinhlong.gov.vn

Email: dtvinhlong@cema.gov.vn; bdt@vinhlong.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Thạch Dương Trưởng ban 3830390   tduong.bdt@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Thiện Phó Trưởng ban   0353495949  
VĂN PHÒNG      
Sơn Quan Chánh Văn phòng   0936031225  
Thái Thị Kim Liên Phó Chánh Văn phòng 3832943   ttklien.bdt@vinhlong.gov.vn
THANH TRA      
Nguyễn Văn Linh Chánh Thanh tra   0793920359 nvvinh.bdt@vinhlong.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin về email banbientap@cema.gov.vn