Hội nghị Tuyên truyền về công tác bảo vệ, phát triển rừng, gắn với Chương trình Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai

07:59 AM 05/11/2020 |   Lượt xem: 8123 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I chủ trì Hội nghị, cùng dự có Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Lãnh đạo UBND huyện, một số phòng/ban của huyện Bát Xát, cùng gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các xã, bí thư chi bộ, Đoàn thanh niên, phụ nữ, người có uy tín thuộc các xã trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hội nghị đã nghe các chuyên gia, báo cáo viên của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, các phòng ban liên quan huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong vùng đồng bào DTTS; Một số kinh nghiệm truyền thống trong cộng đồng các dân tộc về bảo vệ, phát triển rừng, cùng định hướng và giải pháp trong thời gian tới...

Hội nghị đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS, thông qua các luật tục, các phong tục tập quán như tục cúng rừng, lễ hội xuống đồng... nhằm bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ môi trường nơi đồng bào DTTS sinh sống, giúp cho các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương biết gắn các chương trình phát triển KT-XH với hoạt động bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào vùng DTTS.

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá cao công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân và đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tổ chức nhiều hơn các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tới người dân nói chung và nhất là vùng đồng bào DTTS nói riêng để góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Quang Vinh (Vụ Địa phương I, UBDT)