Quyết định công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2021 của Trung tâm Chuyển đổi số

02:00 PM 28/02/2023 |   Lượt xem: 4135 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai NSNN. Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban Dân tộc công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2021 tại Quyết định số 61/QĐ-TTCĐS. Xem Quyết định tại đường link bên dưới: