Thanh tra

12:00 AM 14/01/2021 |   Lượt xem: 31025 |   In bài viết | 

THANH TRA ỦY BAN

 
 
  Võ Văn Bảy
Chánh Thanh tra
 

 

Vũ Mạnh Trường
Phó Chánh Thanh tra
Đào Thành Trung
Phó Chánh Thanh tra
 
     
 
Nguyễn Quyết Chiến
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
  Nguyễn Thanh Hải
Quyền Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
     
 
Nguyễn Thị Xuân Chính
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
 
Hoàng Quang Thùy
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2

 

Đồng chí Y Thông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và tập thể các đảng viên trong Chi bộ Thanh tra Ủy ban tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 27/8/2022

File đính kèm