THÔNG BÁO: Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án điều tra cơ bản năm 2023

09:07 PM 06/04/2023 |   Lượt xem: 3596 |   In bài viết | 

Tên dự án: Điều tra, đánh giá năng lực ứng phó giảm thiểu tổn thất do thiên tai và biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, nhất là một số loại hình thiên tai chủ yếu thường xảy ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn…; thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Kết quả điều tra nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật, kỹ năng, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số đối với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thời hạn nộp và nhận hồ sơ:

- Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ giao trực tiếp dự án điều tra cơ bản năm 2023 là trước 17h00’ ngày 18/4/2023 theo dấu ghi ngày nhận văn bản đến hoặc theo dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia giao trực tiếp được đóng thành 02 bản theo quy định gửi về Vụ Tổng hợp, theo địa chỉ: Phòng 704, số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Bản điện tử gửi theo địa chỉ: vutonghop@cema.gov.vn.

Mọi chi tiết và trao đổi thông tin xin liên hệ: Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, điện thoại: 0243.733.2197; 0967.288.083.

Chi tiết tại file đính kèm Thông báo này: Thông báo số 115/TB-TH ngày 06-4-2023