Mời dự Hội thảo xin kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc

10:38 AM 10/06/2024 |   Lượt xem: 344 |   In bài viết | 

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 393/QĐ-UBDT ngày 31/5/2023 của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. 

Uỷ ban Dân tộc trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội thảo xin kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nguyên Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, viện nghiên cứu đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.  

1. Chủ trì: Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc. 

2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h00 ngày 21/6/2024.

3. Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, số 94, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. 

Ban Tổ chức xin gửi tài liệu (kèm theo) để các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị tham luận, ý kiến góp ý tại Hội thảo.