Công bố kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

02:49 PM 19/05/2020 |   Lượt xem: 16926 |   In bài viết | 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tham dự qua Hệ thống họp trực tuyến. Phía đầu cầu tại Trụ sở UBDT, đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính UBDT tham dự Hội nghị.

Năm 2019, cơ quan UBDT và Thanh tra Chính phủ là 02 cơ quan đặc thù có thực hiện đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Theo kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của UBDT cho thấy, giá trị của các chỉ số theo từng lĩnh vực đều có kết quả tăng và khá tốt so với năm 2018 như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính. Do đặc thù của cơ quan UBDT, một số chỉ số thuộc các lĩnh vực khác vẫn giữ ở mức duy trì như những năm trước đây.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tham dự Hội nghị tại phòng họp trực tuyến của Ủy ban Dân tộc

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của 17 Bộ, cơ quan ngang bộ cho thấy, nhóm đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90% bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm đạt kết quả từ 80% đến dưới 90% gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục vào Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 Bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018.

Đối với kết quả CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố có 01 tỉnh đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên (tỉnh Quảng Ninh); 43 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%; 19 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%. Theo đánh giá này cho thấy, giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm 2018.

Kết quả xếp hạng Par Index các Bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019

Kết quả xếp hạng Par Index các tỉnh, thành phố năm 2019

Qua kết quả công bố cho thấy, công tác CCHC năm 2019 tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp CCHC được các Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Kết quả đánh giá đã ghi nhận sự tiến bộ, tích cực trong cả 6 nội dung CCHC mà các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố đã đạt được.

Xuân Thường