Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành

09:21 AM 12/08/2023 |   Lượt xem: 4039 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: Cần đổi mới hơn nữa tư duy, phương thức hoạt động của các Cổng TTĐT theo hướng "Chủ động hơn, tích cực hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn dự và chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Quản Ninh có Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh. Cùng sự tham dự của đại diện người phát ngôn, lãnh đạo đơn vị quản lý Cổng TTĐT, phụ trách thông tin truyền thông của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Hệ thống Cổng TTĐT các bộ, ngành được thành lập và đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chung là kênh cung cấp thông tin chính thống, tập trung của cơ quan nhà nước trong phạm vi của bộ, ngành trên Internet. Tại nhiều bộ ngành, Cổng TTĐT không chỉ là đầu mối triển khai công tác thông tin truyền thông, mà còn giúp triển khai các vấn đề thông tin liên quan, tích hợp thông tin trên Internet và thực hiện các dịch vụ hành chính công của các bộ, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã nhận được sự phối hợp tích cực của các đơn vị/bộ phận làm thông tin truyền thông của các bộ, ngành để triển khai hiệu quả các công tác như: Tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ; cung cấp thông tin và phối hợp đăng thông tin; phối hợp mời đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự các tọa đàm; kết nối dữ liệu, đăng tải văn bản Công báo; đăng tải, lấy ý kiến của người dân đối với các văn bản pháp luật; cử phóng viên dự và đưa tin hoạt động…

Hiện nay, cùng với các chuyên mục thông tin chuyên sâu, Cổng TTĐT là đầu mối kết nối đến Cổng TTĐT các bộ, ngành. Trong đó, giới thiệu những thông tin cơ bản được trích xuất từ Cổng TTĐT của Ủy ban Dân tộc như: Giới thiệu các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, chức năng nhiệm vụ, quá trình hình thành và phát triển, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, dịch vụ công trực tuyến, giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, cùng nhau nhìn nhận đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thảo luận và đưa ra các giải pháp thiết thực. Một số ý kiến đề nghị tăng cường kết nối thông tin, dữ liệu đồng bộ; định hướng thông tin báo chí, dư luận xã hội; đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin, tăng cường truyền thông chính sách, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội; tăng cường tương tác, tiếp nhận phản hồi của người dân; cơ chế chính sách tạo sự thuận lợi cho hoạt động; thống nhất về tổ chức, biên chế của bộ phận phục vụ, góp phần phát huy, nâng cao vai trò Cổng TTĐT; đào tạo năng lực, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá hoạt động…

Các ý kiến trao đổi, thảo luận sẽ góp phần tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin của Cổng TTĐT Chính phủ với Cổng TTĐT các bộ, ngành để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông tin truyền thông phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác quản lý điều hành của các bộ, ngành theo từng lĩnh vực được ngày càng thiết thực, hiệu quả. 

Việt Cường