Bắc Hà (Lào Cai): Tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

02:46 PM 20/07/2023 |   Lượt xem: 5717 |   In bài viết | 

Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là hoạt động triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đồng bào DTTS và miền núi huyện Bắc Hà, năm 2023, thuộc Chương trình MTQG 1719.

Tại các buổi tập huấn, Hội LHPN huyện đã triển khai một số nội dung: Tổng quan về tổ truyền thông công đồng, hướng dẫn vận hành và duy trì các hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó, nhằm định hướng, hỗ trợ các tổ truyền thông cộng đồng vận hành và duy trì tính bền vững của Tổ, hướng dẫn các tổ triển khai các nội dung truyền thông có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà - 1 trong 4 huyện khó khăn của tỉnh Lào Cai, theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai Dự án 8, trong năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng qua các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ huyện đến cơ sở các xã vùng cao, vùng đồng bào DTTS thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Dự án 8, trong đó chú trọng phối hợp với Trung tâm Y tế tuyên truyền, tư vấn và vận động nhóm phụ nữ DTTS sinh con tại nhà cao tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn...

(baodantoc.vn)