Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

10:21 AM 12/08/2023 |   Lượt xem: 21059 |   In bài viết | 

Báo cáo viên truyền đạt nội dung đến các học viên.

Tham dự Hội nghị có 600 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các ban, đoàn thể thôn, đại diện các hộ dân thuộc các thôn trong xã Thanh Hải. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Tiểu Dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang truyền đạt các thông tin về Luật Hôn nhân gia đình; quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân, gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Theo Ban Tổ chức, các Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn nhằm trang bị thêm thông tin, kiến thức cho các đại biểu về tảo hôn, những hệ lụy từ nạn tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong vùng đồng bào DTTS, ngăn chặn, đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, nhất là Chương trình MTQG 1719.

(baodantoc.vn)