Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

02:37 PM 02/06/2023 |   Lượt xem: 5537 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, các chính sách tại dự thảo Nghị quyết phù hợp với thực tế, tạo cơ hội cho trẻ em nhà trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến trường; tạo điều kiện cho trẻ em nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tốt nhất trong những năm tháng đầu đời.

Cũng tại đây, các đại biểu đã đề xuất 14 vấn đề, tập trung vào một số nội dung: Nâng mức hỗ trợ học phí từ 70% lên 100% đối với trẻ em nhà trẻ là người DTTS sống ở xóm đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi; bổ sung hỗ trợ 50% học phí cho trẻ em nhà trẻ là con của người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; bổ sung hỗ trợ 70% học phí đối với trẻ em nhà trẻ không phải là người DTTS sống ở thôn, xóm đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi…

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, để Nghị quyết sau khi được ban hành sẽ nhận được sự đồng thuận của đông đảo Nhân dân.

(baodantoc.vn)