Thái Nguyên: Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

07:21 AM 28/06/2023 |   Lượt xem: 5077 |   In bài viết | 

Tại Hội nghị, các đại biểu được cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về các chuyên đề: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tình hình thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào DTTS được Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hàng năm. Hoạt động này còn giúp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025.

(baodantoc.vn)