Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban tuần 33 năm 2022

04:33 PM 15/08/2022 |   Lượt xem: 6916 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBDT tuần 33 năm 2022

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 32 cho thấy, trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Các vụ, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã chuẩn bị đảm bảo các nội dung và điều kiện chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và những tháng cuối năm 2022 của cơ quan UBDT; nghe báo cáo các nội dung vướng mắc trong ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Trọng tâm nhiệm vụ tuần 33, các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Các vụ, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo công tác chuyên môn, như: tham mưu tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của UBDT (thay thế Nghị định 13/2017/NĐ-CP); tham mưu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Tài chính; tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm về báo cáo các nội dung vướng mắc trong ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số vụ, đơn vị đã báo cáo, làm rõ hơn các nội dung trong tâm, như: công tác tiếp nhận các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBDT; Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương doanh nhân tiêu biểu; Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam; dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ văn bản, nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong tuần, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các dự án, đề án đang triển khai. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị thủ trưởng các vụ, đơn vị trao đổi và phân công rõ nhiệm vụ trong đơn vị của mình, có lộ trình thời gian cụ thể, giải quyết dứt điểm từng nội dung, nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo và kế hoạch triển khai Chương trình MTQG.

Về công tác tiếp đón đội ngũ Người có uy tín, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần tổ chức hết sức chu đáo theo quy định hiện hành. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các vụ, đơn vị liên quan báo cáo về tình hình công tác tiếp các đoàn về thăm UBDT để từ đó đề xuất xây dựng Quy chế tiếp đón các đoàn của UBDT.