Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 21 năm 2024

10:04 PM 20/05/2024 |   Lượt xem: 1092 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 20 cho thấy, trong tuần vừa qua, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024, nhất là những nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 20.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng; đi công tác địa phương tham dự các sự kiện quan trọng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo, xử lý 232 văn bản đến, ký ban hành 34 văn bản, ban hành 03 thông báo, công văn và đôn đốc, nhắc việc đối với các vụ, đơn vị.

Về phía các vụ, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao như: Chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban làm việc tại các địa phương; chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tham dự các cuộc họp phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị và nhiều báo cáo, quyết định, kế hoạch quan trọng khác...

Báo cáo cũng đề cập tới kết quả, tiến độ triển khai những nhiệm được giao có thời hạn; đôn đốc đối với các nhiệm vụ còn triển khai chậm, muộn của các vụ, đơn vị, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phối hợp triển khai, tăng cường hiệu quả hoàn thành trong tuần làm việc tiếp theo.

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến các nhiệm vụ như: Báo cáo bổ sung một số nội dung về Nghị định quy định chính sách đặc thù chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người DTTS; việc phối hợp tổ chức phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; báo cáo về danh mục khoa học cấp bộ thực hiện năm 2024; công tác đối ngoại 2024; các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số...

Trọng tâm trong tuần 21, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, nhất là các đề án, chính sách trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 21.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao sự cố gắng của các vụ, đơn vị trong tuần làm việc 20. Tuy nhiên, qua rà soát những hạn chế, tồn tại, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị cần tăng cường hơn nữa tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế trong phối hợp nắm tình hình, xử lý công việc; bám sát các nội dung, bài phát biểu của các đại biểu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội thứ khóa XV, chủ động chuẩn bị tài liệu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm; chuẩn bị chu đáo các đề án trình Chính phủ, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đối với nhóm việc được Lãnh đạo Ủy ban giao qua các Thông báo kết luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết, nhất là Chương trình Cải cách hành chính của UBDT; các nội dung nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; chấp hành quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương; tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tài chính ngân sách; chuẩn bị xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng phân tích, chỉ đạo cụ thể và yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong triển khai tốt các nội dung liên quan đến phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Xuân Thường