Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 43 năm 2022

02:03 PM 24/10/2022 |   Lượt xem: 7167 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 43 năm 2022

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần 41, 42 cho thấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban đã đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2022 của UBDT; dự Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, UBDT đã triển khai một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022; bế giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào năm 2022; tổ chức đoàn đi công tác Australia; thăm, tặng quà đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Tết Ka tê năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; tổ chức Hội thảo “Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận”; dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS năm học 2021-2022 tỉnh Bắc Kạn; gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ; tiếp Đoàn công tác tỉnh Kon Tum học tập trao đổi kinh nghiệm về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 1719...

Về nhiệm vụ tuần 43, các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Các vụ, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo công tác chuyên môn, như: Hoàn thiện hồ sơ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”; thẩm định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, đơn vị trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định; triển khai hoàn thiện việc tiếp nhận 05 trường chuyên biệt theo kế hoạch; tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án Tổng thể hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá: các vụ, đơn vị đã tập trung triển khai theo kế hoạch, một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp, và kiểm tra, đôn đốc. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị dành thời gian, ưu tiên giải quyết dứt điểm các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo chất lượng, tiến độ, căn cứ, cơ sở pháp lý và quy trình. Về Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần báo cáo giải trình, tiếp thu những vấn đề phát sinh mới, tập trung xin ý kiến theo quy định để đảm bảo triển khai theo tiến độ. Vụ Chính sách dân tộc cần rà soát toàn bộ hồ sơ các nội dung liên quan đến các đề án, báo cáo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội theo quy định của pháp luật. Vụ Tổng hợp chủ trì, đôn đốc triển khai công tác tiếp nhận 05 trường chuyên biệt và căn cứ quy định, thẩm quyền để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết các kiến nghị của các trường. Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thiện kế hoạch đón đoàn CHDCND Lào đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thực chất và chu đáo; đối với các đoàn đi công tác nước ngoài và chuẩn bị các nội dung thỏa thuận, cần tiếp thu đầy đủ ý kiến các các bộ, ngành, đảm bảo thiết thực, khả thi trên tinh thần tôn trọng, sẵn sàng ủng hộ và triển khai các cuộc làm việc để trao đổi, thống nhất. Văn phòng Ủy ban chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổng kết cơ quan UBDT và Vụ Tổng hợp xây dựng kế hoạch tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị từ nay đến cuối năm, các đoàn đi công tác địa phương cần tích hợp địa bàn, nội dung, nhằm tiết kiệm thời gian, tài chính, đảm bảo tính hiệu quả, tránh tối đa sự ảnh hưởng đến các địa phương.