Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tháng 4 năm 2024

04:29 PM 08/05/2024 |   Lượt xem: 1674 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 4 cho thấy, trong tháng vừa qua, tập thể Lãnh đạo Uỷ ban đã quyết liệt chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã ban hành 34 Thông báo kết luận, 41 Thông báo ý kiến chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ. Cơ bản các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, nhất là các đề án thực hiện chậm đã được hoàn thành.

Công tác chuẩn bị hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ (UBDT được giao chủ trì) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao (cụ thể tại Thông báo số 3540/TB-TTKQH15 ngày 24/4/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030); các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT_XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu; các vụ, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban, các nội quy, quy định của Ủy ban; việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường.

Các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT trên hệ thống cơ sở dữ liệu Chính phủ được thực hiện đạt kết quả tốt. Từ đầu năm đến nay, UBDT thường xuyên ở vị trí thứ nhất trong danh sách các bộ, cơ quan ngang bộ có tỷ lệ nhiệm vụ được giao hoàn thành cao nhất. Trong tháng 4, UBDT là một trong số ít các bộ, cơ quan được đánh giá là điển hình trong việc thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong tháng 4, UBDT định hướng công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng 5 năm 2024 tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phê duyệt. Trong đó, tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS. Theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiên tai, dịch bệnh, tình hình thực hiện chính sách dân tộc; kịp thời báo cáo các vụ việc nổi cộm, điểm nóng tại vùng đồng bào DTTS. Thực hiện các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để đảm bảo hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định.

Tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực... Tiếp tục tham mưu triển khai Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025.

Chuẩn bị điều kiện tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của các địa phương. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, trong tháng 4, các vụ, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp để triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tuy nhiên, một số nhiệm vụ tham mưu thực hiện còn chậm, chất lượng tham mưu còn hạn chế, cần tiếp tục nỗ lực hơn trong tháng làm việc tiếp theo.

Các ý kiến phát biểu cũng bổ sung, làm rõ hơn về một số nội dung như: tiến độ hoàn thiện công tác thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719; các điều kiện tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của các địa phương; tiến độ triển khai Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác các vụ, đơn vị đã thực hiện trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình, nội dung, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đối với các nhiệm vụ trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hộ sơ theo đúng quy định trình các cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu các vụ, đơn vị tăng cường cải cách hành chính; tham mưu, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong cơ quan UBDT.

Trong lĩnh vực giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Tổ tư vấn giúp việc chủ động tham mưu, phối hợp với các chủ đầu tư để tham mưu cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách đôn đốc tiến độ, giải quyết những vấn đề khó khăn; đồng thời, rà soát lại toàn bộ quy trình, nội dung nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo tiến độ về thời gian, hồ sơ đúng trình tự và quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền; công tác tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động.

Xuân Thường