Hướng dẫn ban hành, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

02:39 PM 23/10/2019 |   Lượt xem: 14749 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và công tác rà soát, hoàn thiện tài liệu của các vụ, đơn vị của UBDT, danh mục quy trình ISO dự kiến đề xuất là 44 quy trình. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành xây dựng danh mục quy trình sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn triển khai áp dụng; hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tại phiên họp, đại biểu tham dự đã được Chuyên gia tư vấn hướng dẫn các bước triển khai và yêu cầu cụ thể của công tác ban hành, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, hệ thống tài liệu gồm: Chính sách và mục tiêu chất lượng chung; Mục tiêu chất lượng của các vụ, đơn vị; Mô hình hệ thống và các quy trình theo tiêu chuẩn; Các quy trình giải quyết Thủ tục hành chính và quy trình chuyên môn; công tác báo cáo định kỳ… đã được Chuyên gia tư vấn phân tích cụ thể các nội dung, các yêu cầu đặt ra cho việc tổ chức áp dụng, cũng như các kinh nghiệm khi triển khai trong thực tiễn.

Từ các nội dung được trao đổi, các đại biểu đã được Chuyên gia tư vấn giải đáp thêm những thắc mắc khi áp dụng cụ thể tại các vụ, đơn vị của UBDT; để từ đó góp phần nâng cao nhận thức chung cũng như tháo gỡ các khó khăn khi triển khai Hệ thống quản lý chất lượng.