Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban Dân tộc

03:37 PM 17/07/2019 |   Lượt xem: 12762 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, việc triển khai gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đang được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đặc biệt quan tâm. Văn bản điện tử khắc phục được một số hạn chế của văn bản giấy như tốc độ gửi và nhận thông tin, giảm bớt công đoạn thủ công, tiết kiệm chi phí và tạo môi trường làm việc điện tử công khai, minh bạch là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính không giấy tờ. Ngày 12/3/2019, trục liên thông văn bản quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động, một số văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước đã được gửi, nhận bằng văn bản điện tử có ký số, thay thế hoàn toàn văn bản giấy.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ; Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Lãnh đạo UBDT đã chỉ đạo sát sao công tác tăng cường ứng dụng chữ ký số trong giải quyết và điều hành công việc, chấn chỉnh việc lập hồ sơ giấy và thực hiện lập hồ sơ điện tử trong cơ quan UBDT, đúng theo lộ trình của Chính phủ. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Văn thư - Lưu trữ của UBDT giai đoạn 2018-2022”.

TS. Nguyễn Thị Chinh, Trưởng phòng Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, Trung tâm KH&CN, Cục Văn thư và Lữu trữ Nhà nước truyền đạt các nội dung

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã được nghe TS. Nguyễn Thị Chinh, Trưởng phòng Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, Trung tâm KH&CN, Cục Văn thư và Lữu trữ Nhà nước truyền đạt các nội dung cơ bản của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV và các chuyên gia của Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban hướng dẫn về ứng dụng chữ ký số, lập hồ sơ điện tử trên Hệ điều hành tác nghiệp của UBDT.

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị, nhiều thắc mắc, kiến nghị trong việc triển khai chữ ký số và lập hồ sơ điện tử của các vụ, đơn vị triển khai trong thời gian qua được các giảng viên giải đáp, hướng dẫn thực hành cụ thể theo tài khoản đại diện của các vụ, đơn vị khi sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp.