Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030

04:16 PM 09/05/2024 |   Lượt xem: 1613 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh về dự thảo Đề cương Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030”, ông Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số cho biết, Đề án được xây dựng gồm 4 phần: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án; thực trạng đời sống kinh tế- xã hội của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù và kết quả thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg; xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 và tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì xây dựng Đề án, đồng thời phân tích, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể đối với phần kết cấu, bố cục, nội dung, các vấn đề còn vướng mắc trong việc xây dựng, hoàn thiện đề cương dự thảo Đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số tiếp thu toàn bộ ý kiến, góp ý của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện đề cương dự thảo Đề án; tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị trong quá trình thực hiện; chuẩn bị chu đáo hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án trình Chính phủ đúng thời gian quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số cùng các vụ, đơn vị liên quan cần phải thống nhất về nhận thức, thống nhất về phương pháp tiến hành cũng như mục tiêu cần đạt đến để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Xuân Thường